Lover at det blir tatt grep: – Dette er legevaktordninga vår nå, og den er nødt til å fungere

foto