Listhaug beskylder regjeringen for handlingslammelse i møte med høye drivstoffpriser

foto