Farevarselet nærmer seg det høyeste nivået i store deler av fylket og det er ikke meldt nedbør av betydning de neste ti dager.

Det har allerede vært flere branner den siste tida.

– Sol, varme og vind, gjør brannfaren spesielt stor. Tørkeskadet og død vegetasjon bidrar til brannfare langt over normalen, uttaler brannsjefene i ei felles pressemelding.

Tørke medfører betydelig økt fare for brann i skog og annen utmark.

Derfor er det et forbud mot bruk av åpen ild i hele landet i sommerhalvåret i skogen, på fjellet, på stranda, og ved naturområder som ikke er innmark.

Forbudet gjelder i tidsrommet 15. april til 15. september. Bålforbudet gjelder, bortsett fra om en har fått tillatelse fra kommunen.

Fraråder engangsgrill

Brannsjefutvalget i Innlandet fylke hadde torsdag møte om den økende skogbrannfaren. Utvalget er et tverkommunalt samarbeidsråd, der alle brannsjefer og leder for 110- sentralen i Innlandet fylke deltar, der det drøftes felles utfordringer og løsninger.

Utvalget har på grunn av den økte skogbrannfaren satt opp ukentlig møterekke i samarbeid med Statsforvalterens Fylkesberedskapsråd.

– Når det er tørt skal det svært lite til for å starte en brann. Vi må alle være forsiktige og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Det gjelder alle, hele tiden og over alt, minner brannsjefene om.

Akkurat nå er det så tørt at det stort sett ikke vil bli gitt noen tillatelse til å fyre opp bål i utmark.

– Brannvesenet fraråder generelt all bruk av engangsgrill, i alle fall når det er tørke. De kan være varme i mange timer etter bruk om de ikke slokkes og kjøles ned skikkelig. Engangsgriller må aldri settes rett på brennbart underlag, skriver brannsjefene i pressemeldinga.