Lokale tiltak: Åpner ungdomsklubb, og tillater innendørs gruppetrening