En behandlende overlege ved Sjukehuset Innlandet på Reinsvoll mener vinstraværen (69) som skjøt mot to politimenn på Vinstra, kan ha vært psykotisk i gjerningsøyeblikket og at han hadde en paranoid lidelse som påvirket ham. Dette førte til at han misforsto alt rundt seg.

De to rettsoppnevnte sakkyndige, psykiaterne Henning Værøy og Helge Haugerud, skal torsdag legge fram sin erklæring for retten, samtidig som den Medisinske Kommisjonen skal si sitt om erklæringen. Etter det Dølen kjenner til, skal de sakkyndiges erklæring ikke være helt enig i konklusjonene til den behandlende overlegen.

– Hadde beredskapslager

I retten tirsdag fortalte aktor i saken, statsadvokat Jo Christian Jordet, at tiltalte hadde et helt “beredskapslager” av forskjellige typer våpen hjemme hos seg, altså ikke bare hagla som ble brukt.

Den behandlende overlegen sa i retten onsdag at opplysningen om dette “våpenlageret” var ukjent for ham før aktor fortalte om det, og at opplysningen skjerpet hans mening om tiltaltes situasjon og sakens alvorlighet. Legen gikk innom tiltaltes vrangforestillinger om myndigheter og familie, slik at han mente nærmest alt og alle var ute etter ham. Han skal ha hatt en forestilling om at en lege som ville ha ham inn på kontoret sitt, ville drepe ham. Samtidig har han hevdet at familiemedlemmer ville ta ham av dage, noe også politiet skal ha ønsket, har han gitt uttrykk for overfor hjelpeapparatet på sjukehuset. Han skal ha hatt slike “ideer” helt tilbake til 1974.

– Jeg er blitt overrasket over at politiet ikke var klar over den krigen tiltalte har gitt uttrykk for, sa legen.

Han fortalte at tiltaltes psykiske tilstand har variert etter nesten et halvt år på sjukehuset.

– Han har fortsatt vrangforestillinger om all den urett han mener han har vært utsatt for. Men tiltalte har også vist bedring etter medisinering. Legen mente det er behov for lengre utredning av tiltalte, særlig etter opplysningene om “våpenlageret”.

– Trenger trygghet

– Han trenger mye behandling og trygghet rundt seg, sa legen, som mente skytingen mot politiet var resultatet av vrangforestillinger i mannens hode.

Tiltalte var overbevist om at politiet kom for å drepe ham 26. november i fjor.

– Men hendelsen i seg sjøl er ikke nok til å si at tiltalte var psykotisk i gjerningsøyeblikket, sa legen som mente mannen hadde hatt grunnleggende personlighetsforstyrrelser i lang tid i forkant av skytingen.

– Fått hard medfart

Den samme legen sa med hensyn til skader tiltalte skal ha hatt da han kom til sjukehuset, tydet på at han hadde fått hard medfart. Blant annet blødde han fra et øre.

Mannen har i lang tid hatt konspirasjonsteorier om komplott mot seg fra mange kanter.

Tiltalte skal for øvrig ikke ha hatt rusmidler i blodet under aksjonen, bekreftet legen, som fortalte at mannen ble vesentlig dårligere psykisk da han ble truet med varetekt i fengsel i stedet for opphold på sjukehuset.

– Det var en helt håpløs tanke av politiet å plassere den sjuke mannen i fengsel, sier hans forsvarer, advokat Sigurd J. Klomsæt til Dølen.

Med hensyn til framtida for tiltalte, sa legen at han holder alle kort åpne, og at det trengs lang behandling og tett oppfølging av tiltalte som hele tiden skal hatt en valør i form av psykose på grunn av ideer om konstant urett mot seg.

Med hensyn til framtidig risiko for utøvelse av vold, sa legen at en test av mannen hadde falt dårlig ut, mens en annen test var meget bra.

– Vrangforestilling

– Han hadde en klar vrangforestilling da han skjøt mot politiet i stedet for selv å flykte, sa lagen, som også mente at politiets bevæpning hadde styrket tiltaltes frykt for å bli drept.

– Visste tiltalte at han skjøt mot den politimannen han mente tok våpnene hans i 2008, spurte aktor.

– Ja, og og det plaget ham veldig, svarte legen.

Uansett resultat av saken, mente legen at tiltalte vil være helt avhengig av medisiner i lang tid og at han vil ha et stort behov for hjelp og oppfølging når han kommer tilbake til Vinstra. Lite tilsyn vil være et problem, mente legen, som la til at tiltalte ikke var en ondskapsfull person av legning.

Torsdag skal en lege fra Vinstra vitne, sammen med noen til før de sakkyndige slipper til.