Så mange er vaksinert i Midtdalen til nå - få velger å takke nei

foto