Innstiller på å godkjenne storstilt utbygging ved Rondablikk