- Situasjonen kan bli vanskeligere enn den er i dag

foto