Med over 100.000 kilometer med patruljering bak seg, ble disse dølene de siste til å vokte svenskegrensa

foto