Av: NTB

33 ulver ble skutt sist jaktår - 13 fler enn forrige år

foto
Bilde fra da en ulv ble felt på Kvamsfjellet. Foto: Statens naturoppsyn/NTB