Av:
  • NTB

33 ulver ble skutt sist jaktår - 13 fler enn forrige år

Bilde fra da en ulv ble felt på Kvamsfjellet. Foto: Statens naturoppsyn/NTB