Innfører midlertidig forbud mot tiltak ved hyttefelt på Sødorpfjellet