Knut har vore med i korps i 70 år: - Bassen blir tyngre og bakkane brattare, men musikkgleda er lett å bære