Straffbare forhold avdekket i selskap som kjøpte Rørsystemer AS

foto