Det var gledelig å lese i Dølen om kreftomsorgen det nå blir gitt tilbud om i Nord-Fron kommune. Dette vil utvilsomt være til god hjelp og støtte for mange, både pasienter og pårørende.

Da er det bare å håpe at demensomsorgen er neste satsingsområde for kommunen. Her ligger dessverre Nord-Fron kommune dårlig an. Her er ikke demenssykepleier eller demensteam, heller ikke tildelingskontor. Det siste var vel planlagt, men ble antakelig stoppet på grunn av ansettelsesstopp i kommunen.

Jeg har fått opplyst at det er bygget dagavdeling tiltenkt demente. Men det hjelper lite når det er uvisst når den kommer i drift. Når det gjelder «Meningsfull hverdag for demenssyke og pårørende» hadde Lisbeth Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen, et godt og opplysende innlegg i Dølen 22.02.18.

Slik det nå er, har vi ingen kontaktperson eller tilbud om noe oppfølging fra kommunen. Det er ikke så stor del av de demente som har nytte av medisin. Beste «medisinen» er aktivitet på alle plan og et sosialt nettverk. Dette er ikke like enkelt for alle å få til.

Det er derfor å håpe at kommunen snarest råd kommer på banen med tilbud spesielt rettet mot demente og deres pårørende. I en del tilfeller kan dette uten tvil forlenge den tiden pasienten kan bli boende hjemme og de pårørende klarer stå i den krevende situasjonen det oftest utvikler seg til.