En kombinasjon av kraftig nedbør og snøsmelting, gjorde at store deler av gangvegen forbi Ringebu skole er ødelagt. Gangvegen ble bygd i fjor av Statens vegvesen, mens det er Ringebu kommune som drifter den.

- Det er fortsatt tele i bakken, og dermed fikk en ikke tatt unna for nedbøren som kom mandag kveld. Sammen med snøsmeltinga førte det til at gangvegen raste sammen. Det går an å gå nederste delen, men lengre opp er vegen foreløpig stengt, sier avdelingsingeniør i Ringebu kommune, Jon Ole Sørsveen.

Det arbeides utover dagen med å sette vegen i stand igjen.

Sørsveen sier til Dølen at kommunen vil ta kontakt med vegvesenet angående gangvegen.

- Vi må nok ta en runde med dem for å se om det er noen mindre tiltak vi kan gjøre for å hindre at det samme vil skje neste år, sier han.

Regnskura som kom mandag kveld førte også til at Elstadgeilen ved Ringebu stavkirke fikk store skader.

Gangvegen opp fra Ringebu sentrum vil bli satt i stand igjen i løpet av tirsdagen.

Gangvegen ble bygd i fjor av Statens vegvesen. Foto: Guro Vollen