Hensikten med prosjektet er å skaffe seg et godt grunnlag for å kunne samordne bestandsplanleggingen over kommunegrensene i Gudbrandsdalen.

Samarbeid mellom dølakommuner

Det er kommunene Vågå, Nord-Fron, Sør-Fron, Sel, Ringebu og Gausdal som går sammen om dette felles mål vedrørende hjorteviltbestandens regulering.

Dette skal ikke bare være et bestandsregulerende tiltak, men også bidra til mer kunnskap om hvor elgen har sine leverområder gjennom året, og hvor den kommer i fra når den trekker til vinterbeitene i Murudalsområdet og Sjodalen.

100 000 i støtte

Prosjektet skal ledes av Geir Groven i Nord-Fron kommune, og det er søkt om 100 000 kroner i støtte fra Oppland fylkeskommune, samt at de involverte kommuner skal bidra med egeninnsats tilsvarende samme sum.