- Bransjen må forstå at stortingsflertallet vil ha ei endring. Spiller vi på lag, så kan vi finne løsingar som blir bedre enn den vi har i dag, sier stortingsrepresentant Tore Storehaug (KrF) til Distriktsenergi.no.

Egen sak høsten 2018

Det er Storehaug som har tatt på seg ledertrøyen i denne saken. Storehaug fremmet nylig et representantforslag - et såkalt dok-8 forslag - der han ba regjeringen utrede ulike modeller for utjamning av nettariffene og komme tilbake til Stortinget med dette som egen sak. Stortinget sluttet seg til dette. Flertallet består av KrF, AP, SP, SV og MDG.

Nå ligger saken på bordet til Olje- og energiminister Terje Søviknes, som skal komme tilbake til Stortinget med dette som egen sak høsten 2018. Mest sannsynlig kommer Stortinget til å fatte vedtak i saken i høst eller våren 2019.

Mer rettferdig nettleie

Storehaug sier at denne saken har fått kraftig vind i seilene og det kommer til å bli endringer i tariffen.

- For ett år sidan tok parti etter parti inn formuleringar om mer rettferdig nettleie i partiprogramma sine. Da året var omme hadde både SV, AP, SP, Venstre og KrF forplikta seg på å få på plass en mer rettferdig nettleige, sier Storehaug til Distriktsenergi.no

Vær forberedt på endringer i tariffen

- Distriktsenergi har lenge jobbet for en mer rettferdig nettleie. Det er viktig at hele kraftbransjen nå tar inn over seg at tariffen ikke blir som før. Et samlet Storting vil ha endringer. Det går i retning av likere tariffer. Om det blir innført et frimerkeprinsipp eller om det blir med en justering i områder med mye produksjon, gjenstår å se. I Distriktsenergi forbereder vi oss på en spennende diskusjon utover sommeren og høsten, sier daglig leder i Distriktsenergi Knut Lockert.