Eiendomsselskapet Gaus AS, har nå bestemt seg. De går for å rive den gamle vegkroa på Vinstra. Den skal erstattes av et leilighetbygg med 32 boenheter.

– Reguleringsplanen er nå godkjent, og det samme gjelder godkjennelse fra alle andre offentlige instanser og naboer. Salgskonseptene for leilighetene vil bli lagt ut i markedet før jul, sier daglig leder i Gaus AS, Åge Melbø.

Flere etapper

Gaus AS vil prosjektere inn leilghetsbyggingen i flere trinn. Totalt er det snakk om 32 leiligheter.

– I første omgang legger vi ut 11 leiligheter for salg som det første byggetrinnet. Deretter er planen 12 leiligheter i andre byggetrinn og 9 leiligheter i det tedje og siste byggetrinnet.Rivingen er planlagt, og så fort vi har solgt 5-6 leiligheter, starter vi opp med første byggetrinn. Forhåpentligvis allerede til sommeren, sier Melbø, som ikke frykter at salget kan gå på en sprekk, ettersom det prosjekteres og legges ut et stort antall boenheter samtidig på på Vinstra.

– Vi mener vi har det beste konseptet når det gjelder kvalitet og beliggenhet for det som skal være en typisk sentrumsleilighet på Vinstra. Med parkeringsanlegg under tak og heis mellom alle etasjene, regner vi det som rimelig sikkert at vi kan treffe en stor kjøpergruppe av både yngre og eldre.

– Så dere har ingen plan B om salget av leiligheter skulle svikte?

– Nei, på ingen måte. Hadde vi hatt en plan B så ville det vært det samme som ikke å ha helt trua på plan A. Vi er sikre på at dette er et leilighetsprosjekt som vil slå an ute i markedet som gode, funksjonelle leiligheter sentralt på Vinstra. Kjøpergruppen er nok ikke bare folk lokalt, men folk fra hele dalen og de som vurderer å flytte hjem fra Oslo og andre større byer, sier en optimistisk Melbø til Dølen.

Venter på vedtak

Før jul skal det avgjøres om Amundsen Hotel på Vinstra kan rives og ertsattes med et leilihetsbygg. Det er Otta-selskapet Bruvik Utvikling AS som har kjøpt det gamle hotellet og tomta ned mot Laugen ved Sundbrua.

Utbyggerne har planer om 22 leilgheter på Amundsen-tomta. Heller ikke de frykter at det kommer for mange leiligheter på markedet samtidig på Vinstra.

– Nå må vi først og fremst vente og se hva det endelige vedtaket i forhold til vår reguleringsplan blir. Blir den gokjent, vil vi starte prosessen med å prosjektere leilgighetene. Det er snakk om 22 leiligheter totalt, men i første omgang vil vi bygge færre, uten at jeg her og nå kan si hvor mange det blir i første byggetrinn, sier daglig leder i Bruvik AS, Petter Kittelsen.

– Hvor mange må selges før dere river og bygger nytt på tomta?

– Det er det heller ikke satt noe tall på ennå. Det må bli noe som vi utbyggerne avgjør sammen med våre finansieringsforbindelser. I det store og hele er dette et leilighetsprosjekt vi har stor tro på. Beliggenehten er meget bra, og vi ser at sentrale leilgheter er noe folk vil ha i alle større tettsteder. Det er også en ønsket politikk fra både stat, fylke og kommune at tettsteder som Vinstra fortettes. Vårt prosjekt er også forskjellig fra Barrustmoen som tilbyr mer preg av rekkehus og flermannsboliger.

– Det har vært en del lokal motstand mot riving av gamle Amundsen Hotel. Mange ser på det som et kulturminne verdt å ta vare på. Har du en kommentar til det?

– Vi har fått med oss det. Nå jobber vi videre med dette i følge vedtakene som kommer i reguleringsplanen. Men vi kommer ikke til å rive Amundsen bare for å rive, sier Kittelsen til Dølen.

Gamle Vegkroa: Åge Melbø i Gaus AS, er klar til å starte innsalget av prosjekterte leiligheter i den gamle vegkroa på Vinstra. 32 leiliheter planlegges.
22 leiligheter: Her på tomta til Amundsen Hotel planlegges det 22 leiligheter.
Barrustmoen: Nordbohus har prosjektert 15 boenheter i Barrustmoen i Sorperoa.