Utsetter ryddeaksjon langs Laugen til utpå høsten

foto