Gudbrandsdal Energi er frikjent for påstanden om prisjuks

foto