Utrykning var til sjukdomstilfelle

  Foto: Tor Larsen

nyhetsstudio

Brannvesenet rykte ut til Loholet ved Vinstra i dag, litt over klokka elleve. Utrykninga skuldast eit sjukdomstilfelle ved ei privatadresse i nærleiken, og brannmannskapar hjalp til med å dirigere trafikken slik at legehelikopter kunne lande.