Gudbrandsdalsmusea får 95 000 kroner mer i støtte

Gudbrandsdalsmusea og leder Øystein Rudi, kan glede seg over økt støtte over statsbudsjettet.  Foto: Tor Larsen

Regjeringen øker tilskuddet til kulturinstitusjoner i forbindelse med koronapandemien. Disse får økt støtte i Innlandet:

- Teater Innlandet, 750 000 kroner

- Ringsakeroperaen, 370 000 kroner

- Anno museum, 2,9 millioner kroner

- Gudbrandsdalsmusea, 95 000 kroner

- Lillehammer kunstmuseum, 3,4 millioner kroner

- Mjøsmuseet, 120 000 kroner

- Randsfjormuseet, 110 000 kroner

- Valdresmusea, 270 000 kroner

Kjørte på skulebussen, fekk beslaglagt førarkortet

Politiet i Innlandet melder på Twitter om at ein skulebuss er påkjørt bakfrå i Ruste. Dette skjedde rett over klokka åtte tysdag morgon. Det skal ikkje vera personskader, men førarkortet til sjåføren er beslaglagt. Vedkommande hadde nemleg sommardekk på bilen.Bil kjørte av vegen på Vinstra - fjerna bilen og stakk fra stedet: Tenåring tatt av politiet

Politiet melder om at hendelsen på Vinstra skal ha skjedd søndag morgen klokka 08.47. Politiet fikk melding om at en bil hadde kjørt av vegen og at det var tre personer i bilen.

Da politiet ankom stedet var både bil og personene borte. Utforkjøringa skal ha skjedd i et boligområde på Vinstra.

- Vi fikk en melding på dette tidspunktet om at det var gjort observasjoner av denne bilen noen minutter før klokka 08.47. Det var etter tips og gode beskrivelser som førte oss til personen som kjørte bilen, sier operasjonsleder hos politiet i Innlandet, Sidsel Svarstad.


Mann i begynnelsen av 20-årene pågrepet for butikktjuveri

Politiet måtte rykke ut til Kiwi på Vinstra onsdag tidlig ettermiddag.Ung mann siktet for promillekjøring med stjålet bil - krasjet inn i hage

Tirsdag kveld har en ung mann kjørt i alkoholpåvirka tilstand med stjålet bil og krasjet inn i en hage.


Promille i blodet

Etter hvert ble både bilen og sjåføren funnet. Vedkommende, en mann i slutten av tenårene med lokal tilhørighet, fremstilles prøvetaking, opplyser Svarstad.

- Førerkortet er beslaglagt, og det ble tatt en foreløpig test av om personen var påvirka. Testen viste at det var promille i blodet. Det har senere blitt utført test av lege, og mannen er nå dimittert, sier Svarstad.

Observasjonene som ble gjort, gikk på at det var tre personer med i bilen.

- De har rukket å fjerne bilen innen politiet kom, så bilen var kjørbar. Det ble ikke meldt om noen personskade, sier Svarstad.

Det er oppretta sak, og mannen i tenårene vil bli anmeldt for kjøring i påvirka tilstad.

Melder om snø og glatte veger på fjellovergangene

Politiet i Innlandet melder lørdag kveld om at det snør i fjellet, og at det er svært glatt på fjellovergangene i distriktet. Bruk egnede dekk om du skal ut å kjøre, oppfordrer de.

Brann i bil på Sør-Fron

Politiet melder klokka 1316 om brann i bil i påkjøringsfelt til E6 i nordgåande retning. Nødetatane er på veg til staden. Redusert fremkommelegheit må påreknast. Det skal ikkje vera meldt om personskade.

Operasjonssentralen hos politiet stadfester 1330 at det kun er materielle skader på personbilen, og at brannen er sløkt for ei god stund sidan. Trafikken flyt greit forbi. Brann og politi var da framleis på staden.

Fakta om koronautbruddet i Norge

  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Koronautbruddet er fremdeles alvorlig i Norge, men Midtdalskommunene holder seg smittefrie.

For resten av landet ser statistikken slik ut per tirsdag 13. oktober:

* 277 koronadødsfall er meldt til Folkehelseinstituttet (FHI). Aldersgruppen med flest dødsfall er personer som er 80–89 år gamle, og 52 prosent av alle døde er menn. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å vite om pasienten har dødd av eller med covid-19.


Samla ordførerkollegium ber helseforetaket utsette avvikling av Granheim

Gudbrandsdalstinget er bekymret for det framtidige rehabiliteringstilbudet til kronisk lungesyke pasienter i Innlandet. Sykehuset Innlandet har tidligere vedtatt å legge ned Granheim lungesykehus i Gausdal og flytte virksomheten inn i sykehuset på Lillehammer.


* 15.729 personer har siden februar fått påvist smitte av koronaviruset i Norge, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) tirsdag. 1.165.444 personer var fram til mandag testet for koronavirus i landet.

* Gjennomsnittsalderen til dem som har fått påvist smitte, var mandag 41 år. Det er 8.272 menn som har fått påvist smitte, og 7.457 kvinner.

* Smittetallet, eller reproduksjonstallet, sier hvor mange en smittet person smitter videre. 23. september opplyste FHI at dette tallet er beregnet til 1,26.


Brabrand mener tidlig grenseåpning skal ha skylda for smitteoppblussingen: - Urettferdig å skylde på ungdommen

Kommuneoverlegene i Midtdalen Per Ove Hagestuen og Anders Brabrand maner oss til å holde ut.


* 27 koronapasienter var tirsdag innlagt på sykehus. Det er fire færre enn dagen før.

* Pasientene fordeler seg slik på helseregionene: Helse Midt-Norge 2, Helse nord 2 og Helse sør-øst 23.

* Én pasient fikk på tirsdag behandling i respirator. Antallet er uforandret fra dagen før.

* I alt 246 pasienter hadde fram til mandag vært innlagt på intensivenhet.

Mandag stenges Tromsnesvegen

Fra mandag blir Tromsnesvegen sør for Fåvang kirke, og fram til krysset ved E6 - Gudbrandsdalsvegen, stengt på grunn av vegarbeid, informerer Ringebu kommune.

Arbeidene vil foregå fra mandag 12. oktober fram til rundt 30. oktober.

- Gammel asfalt fjernes, enkelte stikkrenner skal byttes ut og vegoppbyggingen skal forsterkes, skriver kommunen.

Det blir omkjøring via Losnabakkan og Fåvangvegen i Sør-Fåvang, samt om Fåvang sentrum med Stasjonsvegen, Fåvangvegen, Tromsnesvegen nord for Kilgardsvegen, og Kilgardsvegen, nord i Fåvang.

Også Tromsnesvegen mellom Kjerringvåkka og Løsnes kan bli påvirka av arbeidene, og kan tidvis bli delvis stengt framover.

- Omkjøring her blir da Kilgardsvegen og Fåvangvegen, Thujordsvegen, men ikke ut på E6, informeres det.

Sør-Fron kommune har problemer med arkivsystemet

Kommunen har oppdatert sak- og arkiveringssystemet sitt, og det er etter dette at problemene skal ha oppstått.

- Etter oppgraderinga av sak- og arkivsystemet har vi problemer med å publisere postlister, politiske saker og journalføre inngående post, skriver Sør-Fron kommune på sine hjemmesider 09. oktober.

Per nå har de en ukes etterslep på nevnte poster, men de håper å være ajour i slutten av neste uke.

Les også:
I etterkant av journal-svikt i Nord-Fron: - Vi tek ein skikkeleg gjennomgang av rutinane

Nord-Fron kommune vil i etterkant av saken om manglande journalføring av e-postar om VA-utbygginga på Kvamsfjellet, auke merksemda på internkompetanse og gjennomføre ei oppfrisking av rutinar.Rudlands etterlysning av brev på kommunens postliste blir sak i kontrollutvalget

Rutinene for hvordan Nord-Fron kommune journalfører post som går inn og ut skal gjennomgås.Ung jente (18) råkjørte på E6 i over 200 kilometer i timen - ble filma på Snapchat

  Foto: Bjørn Sletten/arkiv

Råkjøringa skal ha funnet sted mellom Ringebu og Kvam, tidlig i sommer.

18-åringen skal på denne strekninga ha kjørt i godt over 200 kilometer i timen på nye E6, hvor fartsgrensen er fastsatt til 90 kilometer i timen.

Råkjøringa ble filmet på Snapchat, og speedometeret skal i filmen angitt en fart på 231 kilometer i timen, men siden all rimelig tvil skal komme tiltalte til gode ble det gjort fradrag for feilmargin. Straffen ble derfor utmålt etter en fart på 200 kilometer i timen i 90-sone.

Når fartsovertredelsen skal ha funnet sted var det fint vær og tørr veibane, samt lite trafikk. Utover den svært høye farten, mente ikke retten at det forelå noen holdepunkter for at det oppstod konkrete faresituasjoner under kjøringa.

Retten mente likevel at riktig utgangspunkt, før formildende omstendigheter tas med i betraktningen, ville være 45 dager ubetinga fengsel. Jenta ga en uforbeholden tilståelse da hun måtte møte i retten, og samtykket til tilståelsesdom. For dette ble hun gitt en tilståelsesrabatt på 9 dager.

Den 18 år gamle jenta ble dermed dømt til fengsel i 36 dager, og mister retten til å kjøre førerkortpliktig motorvogn for en periode på 36 måneder. For å gjenerverve førerretten må hun avlegge full ny førerprøve, og ilegges på nytt prøvetid på to år.

Innbrot på Sødorp skule: Stal nye nettbrett

Verdien av dei nye nettbretta, som elevane skulle få utdelt etter ferien, var på 150 000 kroner, skriv rektor Øyvind Herland Berge i ein e-post til Dølen.

- Vi var på staden i går og gjorde åstadsundersøkingar, men vi er avhengige av tips, seier lensmann Jon Gaarden.

Innbrotet skal ha skjedd seint på kvelden måndag, og vart meldt av rektor til politiet tysdag ettermiddag, etter at det vart oppdaga i løpet av dagen.

Gaarden ber publikum melde frå dersom ein har lagt merke til aktivitet omkring skulen seint på kvelden måndag, eller om ein kjenner til at nokon plutseleg har mange ipadar.

Skulen har haustferie denne veka.

500 millioner til forebygging av flom- og skredskader

Ras i Kvikneskogen i april 2018  Foto: Privat

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 500 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikringstiltak, overvåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging og arbeidet med overvann.

Om lag 300 millioner kroner av dette går til arbeidet med kartlegging og gjennomføring av sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at blant annet sikringstiltak i Innlandet vil bli prioritert for 2021. Det vil arbeides med planlegging og oppstart av nye flomsikringsprosjekter, og videreføring av pågående flomsikringstiltak.

Disse vegprosjektene i Innlandet prioriteres i statsbudsjettet

Finansminister Jan Tore Sanner legger frem regjeringen Solberg sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021.  Foto: Heiko Junge

Regjeringen foreslår å bruke midler til forberedende arbeider og mulig anleggsstart i 2021. Rv. 4 Roa – Gran grense, inkludert Jaren-Lygnebakken, Lunner og Gran kommuner, Innlandet og Viken fylkeskommuner

Prosjektet bygges ut av Nye Veier. Hele bevilgningen til selskapet blir utbetalt innen første halvår og de fordeler selv midlene mellom sine prosjekt. E6 Moelv – Øyer, Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer og Øyer kommuner

Regjeringen foreslår å videreføre utbyggingen. E16 Kvamskleiva, Vang kommune

E16 Øye–Eidsbru, Vang kommune

Regjeringen foreslår å bruke midler til sluttoppgjøret. Veien åpnet for trafikk i september 2020.

Utbedringsstrekning rv. 3 Østerdalen, Stor-Elvdal, Rendalen og Alvdal kommuner

Utbedringsstrekning E16 Fagernes – Øye, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Vang kommuner

Regjeringen foreslår å bruke midler til det årlige, statlige vederlaget til OPS-selskapet. Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet, Løten og Elverum kommuner

Diverse tiltak

Regjeringen prioriterer i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Det planlegges å bruke midler til blant annet :

- å videreføre arbeidene med nytt kryss på E6 ved Selsverket, Sel kommune

- å videreføre byggingen av gang- og sykkelvei langs E6 på strekningen fv. 213 Skurva–Lillehammer helsehus, Lillehammer kommune

- utbedring av kurver og etablering av ny bru ved Jora på E136, Dovre og Lesja kommuner

- utbedring av elektroinstallasjonene i Strynefjellstunnelene på rv. 15, Stryn og Skjåk kommuner, Vestland og Innlandet fylkeskommune

- Planlegging av E6 Øyer–Otta. Prosjektet er en del av Nye Veiers portefølje, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel kommuner.

Utforkjøring i Ruste - bil havnet på taket

Mandag morgen meldte politiet at en bil har kjørt av vegen like før klokken 09 i Ruste.

Utforkjøringa skal ha skjedd i Øvergrendsvegen, og det ble meldt inn til AMK. Nødetater er nå framme på stedet.

- Bilen lå på taket utenfor veibanen. Det var folk der som tok hånd om føreren, som angivelig har fått en fot i klem og satt fast. Føreren framstod ellers klar, sier operasjonsleder Sidsel Svarstad.

Politiet vet ikke noe om grunnen til utforkjøringa, men sier at føreren var alene i bilen og nå blir ivaretatt.

Kontrollutvalget valgte å lukke dørene før behandlinga av varslingssaken

Kontrollutvalget i Nord-Fron kommune er samla til møte onsdag, og som første sak gjelder varselet som kom opp under forrige kontrollutvalgsmøte.


Varslet om mulige regelbrudd i Nord-Fron kommune - blir vurdert som alvorlig

Det var kontrollutvalget i Nord-Fron kommune som fikk varselet på bordet i juni i år. Utvalgslederen vurderte det som alvorlig.


Sekretariatets innstilling var å holde møtet åpent, men kontrollutvalget stemte for å lukke møtet.

Varselet gikk på et mulig brudd på kommunens etiske retningslinjer, varselet var gitt muntlig, og skulle ikke ha gått på konkrete saker eller personer.

Men på onsdagens kontrollutvalgsmøte lukket de likevel dørene, fordi gjennomgangen av varselet kunne berøre enkeltpersoner både i og utenfor organisasjonen.

- Det kan av hensyn til personvernet tilsi at det må bli behandlet i lukket møte, sa en av representantene.

De brukte kommunelovens §11a.

Det er satt av 25 minutters behandlingstid til saken, og det er den saken som har fått beramma mest tid på dagens møte.

Henger med dieseltank stjålet på Sør-Fron - politiet ønsker tips

Mandag klokken 08.30 er det meldt om tyveri av en tilhenger med dieseltank på Sør-Fron.

Hengeren skal ha kjennemerke JS2935, og tanken som var på hengeren er omtrent 400 liter og lys grå med oransje lokk.

- Vi fikk inn en melding på en tilhenger som er stjålet fra Gålåveien, en gang etter onsdag 23. september, det ble oppdaga i dag når de kom tilbake på jobb, sier Øyvind Bakken, operasjonsleder.

Han sier at tilhengeren var full, og det skal ha vært over 400 liter med diesel på den.

- Den har stått på en anleggsplass med gjerder rundt, så det er usikkert hvordan de er åpna. Om noen observerer hengeren så ber vi om at de melder i fra til oss, sier Bakken.

Melding om ulmebrann på Kvamsfjellet

Rett etter klokken 15 torsdag fikk politiet melding fra brannetaten om en ulmebrann i mose på Kvamsfjellet.

Det er ukjent omfang av brannen ennå.

- Vi avventer inntil vi får melding om hvor stort dette eventuelt er. Alt vi vet foreløpig er at det er kommet inn melding om brann, sier oppdragsleder ved operasjonssentralen Bård Einar Hoft til Dølen.

Nå kommer snø og sterk vind - på tide med vinterdekk om du skal til fjells

Meterologisk institutt varsler at det natt til lørdag, og første del av lørdag, er ventet nedbør som snø over 700 til 900 meter over havet.

På med vinterdekk

- Noen reiser vil kunne få lengre reisetid, og det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold, skriver de i varselet.

De ber folk om å beregne noe ekstra tid til transport og kjøring.

- Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene, maner Meterologisk Institutt videre.

Natt til lørdag ventes også vindkast på opptil 20 meter i sekundet fra nordøstlig retning.

Oppfordrer til å sikre løse gjenstander

Vindkastene kan føre til at løse gjenstander kan blåse avgårde, og det vil muligens føre til kansellerte avganger for ferje, fly og annen transport. Det kan også medføre at broer blir stengt, og at enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid.

- Strømforsyningen kan bli påvirket, av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan og bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen, skriver Meterologisk institutt.

De oppfordrer til å sikre løse gjenstander, og unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

- Følg råd og sjekk status fra transportaktører, råder de.

Vindkastene vil etter hvert avta lørdag ettermiddag.

Kjørte 133 kilometer i timen i 90-sone

Illustrasjonsbilde  Foto: Tone Sidsel Sanden

Onsdag rundt klokken 19.00 meldte politiet at en bilfører kjørte langt over fartsgrensen på E6.

Det var ved nye E6 på Hundorp at fartsovertredelsen fant sted.

Føreren, en mann i 50-årene ble anmeldt for forholdet, og fikk førerkortet sitt beslaglagt. Han ble målt til 133 kilometer i timen, og fartsgrensen på stedet er satt til 90 kilometer i timen.


Mann tiltalt for å ha kjørt i Ringebu sentrum med 2,01 i promille

Illustrasjonsbilde  Foto: Tone Sidsel Sanden

Det er tatt ut tiltale mot en mann fra Midtdalen for å ha kjørt bil når han var påvirket av alkohol.

Det var i fjor sommer at hendelsen skal ha funnet sted.

I slutten av juli, rundt klokken 17.30 den aktuelle dagen, skal midtdølen ha kjørt i Ringebu sentrum. Han ble da mistenkt for ruspåvirka kjøring og ble tatt med for blodprøvetaking av politiet.

I tiltalen står det at blodprøver tatt to timer etter kjøringa viste at han hadde en promille på 2,01.

Mannen må møte i retten i løpet av oktober.


Midtdøl idømt sju års fengsel for å ha bestilt overgrep på nett: - Kynisk og ren utnyttelse av mennesker med få inntektsmuligheter

Tirsdag ble dommen etter rettssaken mot en mann i fra Midtdalen,tiltalt for flere nettovergrep, offentliggjort. Saken gikk for Nord-Gudbrandsdal tingrett i slutten av august.

Komfyrventilator tok fyr

Fra Vinstra melder politiet Innlandet kl. 1319: Brann i komfyrventilator. Brannen er nå slukket. 1 person har fått i seg noe røyk og sjekkes på stedet.

Stenger Sundheim

På bakgrunn av den lokale smittesituasjonen blir Sundheim bo- og treningssenter stengt for besøkande. Det vil bli stengt fram til 21. september, da vil det bli gjort ei ny vurdering med bakgrun i den lokale smittesituasjonen. Nord- Fron kommune la ut melding på sine nettsider om stenginga klokka ti laurdag.

Ett nytt smittetilfelle og 17 personer satt i karantene i Nord-Fron

Fredag kveld informerer kommuneoverlege Anders Brabrand at en person har fått påvist koronasmitte i dag i Nord-Fron.

Vedkommende skal være smittet i en annen kommune i Norge.

Det er nå 17 personer som er satt i karantene som følge av det nye smittetilfellet.


Koronasmitta også i Ringebu

Ein person heimehøyrande  i Ringebu kommune er bekrefta smitta med SARS-CoV-2, Covid 19.Ein koronasmitta i Sør-Fron

I ei melding til Dølen stadfester kommuneoverlege Anders Brabrand at det nå er ein person som er smitta i Sør-Fron.

Koronasmitta også i Ringebu

Per Ove Hagestuen har hatt travle dagar dei siste par vekene. Laurdag møter vi han helsesenteret, også da på jobb.   Foto: Guro Vollen

Det melder kommuneoverlegen i Ringebu torsdag.

- Det er gjort smitteoppsporing, og 3 personar er sett i karantene. I tillegg er den smitta personen isolert. Smittekjelda er spora til ein privat samankomst i Oslo sist helg, fortel kommuneoverlege Per Ove Hagestuen.


Ein koronasmitta i Sør-Fron

I ei melding til Dølen stadfester kommuneoverlege Anders Brabrand at det nå er ein person som er smitta i Sør-Fron.

Hundorptunnelen var stengt - åpen igjen

Hundorptunnelen ble lørdag stengt i begge retninger, etter melding om dyr i vegen.

Omkjøring via gamle E6 ble skiltet.

Omtrent klokken 16.30 ble tunnelen igjen åpnet for trafikk.

UP delte ut 13 forenklede forelegg på Ringebu torsdag

Utrykningspolitiet har utført trafikkontroll i nærheten av Ringebu sentrum torsdag.

Der ble det utdelt 13 forenklede forelegg for hastighet på stedet, fra patruljen.

Høyeste målte hastighet var 72 kilometer i timen i 50-sona.

- Det er i forbindelse med 50-sona etter fartsboksen ved E6 at kontrollen ble utført, sier operasjonsleder Atle Bernhoft von Obstfelder til Dølen.

Operasjonslederen sier at det ikke var noen bakgrunn for kontrollen, det var bare en vanlig kontroll som ble utført.

Varsler snø over 1100 meter

Meterologisk institutt varsler via NVE at det kan bli mye snø onsdag kveld og torsdag. Varselet er satt til gult farenivå.

Varselet gjelder for Oppland, Buskerud og Møre og Romsdal.

- Onsdag kveld og torsdag kan sludd og nysnø gi glatte kjøreforhold på fjellovergangene over 1100-1200 moh, skriver de i varselet.

Det kan bli lokalt vanskelige kjøreforhold, og de oppfordrer trafikanter til å bruke riktige dekk og kjøre etter forholdene.

Det er spesielt fjellovergangene Hardangervidda, Sognefjell og Strynefjell som er utsatt for snøbygene.

Fellingsløyve på gaupe etter skader i Nord-Fron

Fylkesmannen har igjeve fellingsløyve på ei gaupe, etter at det er dokumentert skade på Kviknehøgda.

Fellingsområdet er Nord-Fron vest for Lågen, og løyvet gjeld fram til 9. september.

Eldre mann sovnet bak rattet i Ringebu - fikk førerkortet beslaglagt

Det melder politiet i Innlandet.

Det var onsdag midt på dagen at hendelsen skal ha funnet sted på E6 i Ringebu.

Føreren er en eldre mann i 80-årene, og det var klokken 12.55 at han skal ha sovnet under kjøring og deretter kjørt bilen i autovernet.

Politiet opplyser at det ikke var noen personskade knyttet til hendelsen, men de sier at forholdet anmeldes og at mannens førerkort ble beslaglagt.

Politiet i Innlandet mottok 52 meldinger om festbråk

Politiet Innlandet sier at de fra klokken 22.00 til klokken 06.00 natt til søndag mottok 52 meldinger om støy og festbråk fra hele distriktet.

Meldingene har gått på klager både fra hendelser i offentlig rom, men også fra private adresser.

Politiet sier videre at de ikke har hatt kapasitet til å følge opp alle meldingene om festbråk.

Det er innført nasjonalt skjenkestopp for alle utesteder klokken 00.00, som forebyggende smitteverntiltak noe som kan være grunn til at flere tar festen hjemme. Det er imidlertid ikke anbefalt å samles mer enn 20 personer i private sammenkomster.

FHI skal samle inn spyttprøver - håper de kan bli framtidens koronatest

Helsedirektoratet vil gjennomføre en ny undersøkelse av om spyttprøver kan være egnet til å påvise koronasmitte.

Det er 10.000 personer som skal delta i undersøkelsen.

Ifølge vil Helsedirektoratet, i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Oslo universitetssykehus, Fürst Medisinske Laboratorium og Oslo kommune gå i gang med undersøkelsen i september. Svarene håper de å ha klare i oktober. VG

Det skjer etter at en undersøkelse gjort i Oslo i juni viste at spyttprøvene ga samme svar som nese- og halsprøvene. Det var imidlertid bare elleve positive prøver i tallmaterialet. I den nye undersøkelsen, som skal gjøres i Oslo og Viken, skal det samles inn 10.000 spyttprøver for å se om de viser samme resultat som den testen som nå brukes.

Det skisseres tre måter spyttprøvene kan gjennomføres på: Enten ved oppmøte på teststed, ved at pårørende henter testutstyr og leverer prøven til teststed eller at helsepersonell rykker ut til personen som skal testes.

Prosjektleder Trude Andreassen i Helsedirektoratet mener undersøkelsen bør gjennomføres før FHI kommer med anbefalinger om å eventuelt innføre spytt som prøvemateriale.

– Spyttprøver vil gjøre det mulig å teste langt flere med mindre bruk av smittevernutstyr og helsepersonell. Det er veldig sannsynlig at det blir innført, men det er en politisk beslutning som ikke jeg skal ta, sier Andreassen