Brann i bil på Sør-Fron

nyhetsstudio

Politiet melder klokka 1316 om brann i bil i påkjøringsfelt til E6 i nordgåande retning. Nødetatane er på veg til staden. Redusert fremkommelegheit må påreknast. Det skal ikkje vera meldt om personskade.