Fjellgard med plass og tid til god smak

Grisane på Bjøinstad skal ikkje bli fortast mogleg slakteklare, men matmor har som mål at dei skal bli best på smak.

Prøvedyrking: Nepene og dei andre grønsakene i drivhuset er til uttesting. Desse nepene er klare for sal gjennom REKO-ringen, eit tiltak gjennom Norsk Bonde- og Småbrukarlag.  Foto: Guro Vollen

Vi er veldig opptekne av mat og kvaliteten på det vi produserer. For meg som produsent er det givande å sjå heile prosessen.

Simona Kostelnikova
Reportasjer

Det ser dei ut til å trivast med, 800 meter over havet på Bjøinstad gard i Brekkom.

Simona Kostelnikova og Tor Brubak kjøpte garden for to år sidan.