Kampen mot klokka

En gang i året må røykdykkerne i Midtdalen gjennomføre fysisk test. Det er tunge minutter bak maska.

Tidspress: Kjetil Bergheim er en av åtte konstabler ved Fåvang brannstasjon. Beredskapsleder Peer Kleiven følger med underveis og gir instrukser.   Foto: Silje Josten Lien

Reportasjer

Røyken er fraværende, det samme er flammer og rop fra personer som trenger bistand.