Kampen mot klokka

En gang i året må røykdykkerne i Midtdalen gjennomføre fysisk test. Det er tunge minutter bak maska.

Tidspress: Kjetil Bergheim er en av åtte konstabler ved Fåvang brannstasjon. Beredskapsleder Peer Kleiven følger med underveis og gir instrukser.   Foto: Silje Josten Lien

Reportasjer

Røyken er fraværende, det samme er flammer og rop fra personer som trenger bistand.

Denne dagen kommer ilden innenfra og de eneste ropene som bryter stillheten kommer fra Peer Kleiven.