Tema

fredag 15.10 2021

Utreder nytt alternativ til skolestruktur

Øker konsulentkostnadene

Kommunestyret har vedtatt å øke ramma til 620.000 kroner - 60.000 mer enn før.

mandag 11.10 2021

Høytidelig åpning av Stortinget: - Kjenner på ære og stolthet

- Dette var en fantastisk opplevelse, sier stortingsrepresentant Rune Støstad etter den høytidelige åpninga av det 166. Storting mandag.

onsdag 29.09 2021

Slik mottok politikerne Per Henry sitt forslag om å innføre heltidskultur: - Jeg kommer til å følge opp

Sjølve jobben gjenstår, men nå mener han kommunen er på rett spor.

fredag 24.09 2021

Per Henry mener det er på tide å ta lokalt grep for å bli kvitt små deltidsstillinger: - De ansatte har ingen sikkerhet

Lokalpolitiker Per Henry Vassdokken (H) tar til orde for å innføre heltidskultur i Nord-Fron kommune.

tirsdag 14.09 2021

Carl Ivar inn på Stortinget: - Jeg vil kanskje ha noen særegenheter ved meg

FrP-profil Carl Ivar Hagen er inne på Stortinget som utjevningsmandat for Oppland.

mandag 13.09 2021

Ligger an til historisk resultat for Senterpartiet Oppland: - Personlig har jeg hatt klokketro hele veien

Stortingsrepresentant Bengt Fasteraune er både ivrig og spent nå som valgtallene ruller inn.

Latter og god stemning på Høyres valgvake: - Det er viktig for Innlandet, Gudbrandsdalen og Midtdalen å få Kari-Anne på tinget

- Vi er optimistiske og tenker at "dette skal vi klare", sier stortingsrepresentanten.

Skole, skatt og arbeidsplasser - dette er avgjørende for de unge velgerne: - Vil ha ei bygd å komme tilbake til

Vi har tatt en prat med unge velgere, som forteller hva de vektlegger.

- Flom og gordiske planer

Rett før stortingsvalget tenkte jeg minne om at saken om masseuttak i utløpet av Frya elv fortsatt ligger ubehandlet i departementet.

søndag 12.09 2021

DØLEN-TV: Dette mener elevene er viktig å tenke på: - Ta vare på distrikts-Norge De er klare i sin tale.

Vi møter noen førstegangsstemmere ved skolevalglokalet på Vinstra vidaregåande skule.

fredag 10.09 2021

Rekordmange forhåndsstemmer i Midtdalen - sjekk din kommune her: - Viktig at velgerne ikke kvir seg for å stemme på grunn av korona

Rekordmange midtdøler har valgt å avgi forhåndsstemme ved stortingsvalget 2021.

Siste partimåling fra Oppland: Én av disse med dramatisk fall - den andre rykker fram

Septembermålinga viser at oppland får et svært jevnt og spennende valg.

torsdag 09.09 2021

- Hvis flere reisende velger tog i stedet for personbil, blir det færre utslipp, mindre kø og bedre trafikksikkerhet på veiene

- En vinn-vinn-situasjon, sier samferdselsministeren i dette leserinnlegget.

- Vi i Arbeiderpartiet er utålmodige. Etter åtte år med høyrepolitikk, vil vi raskest mulig skape et mer rettferdig Norge

Ap vil stoppe privatiseringen og sikre mer penger til helse.

onsdag 08.09 2021

Skolevalg på Vinstra vidaregåande skule:

DØLEN-TV: Nå er resultatene klare, og elevene har talt: - Viktig at oss her oppi dalen blir hørt

Senterpartiet med soleklar seier blant elevene ved Vinstra vidaregåande skule.

fredag 03.09 2021

Elevene møtte Kamzy på Teams: - Jeg håper dere fortsetter å engasjere dere. Da blir politikken bra!

Elevene fikk stille spørsmål til politiker Kamzy Gunaratnam. Etterpå hadde de politisk drakamp - bokstavelig talt.

tirsdag 24.08 2021

Svarer Sanner i leserinnlegg: - Jo, Høyre: ulikheten øker

Høyres viktigste budskap om økonomi i valgkampen: SV-politikk er farlig. Men hva er så farlig med lavere skatt til folk flest, gratis SFO og tannhelsereform?

mandag 23.08 2021

Svarer Carl I. Hagen: - Jeg skulle virkelig ønske han holdt seg for god til å spille på det grumset som bringer frem mobberen i folk

Vi trenger ærlige politikere.

lørdag 21.08 2021

Vil sørge for flere heltidsjobber: - Vi må bruke lovverket for at folk skal få stillinger det går an å leve av

Ufrivillig deltid er et stort problem både for de ansatte det gjelder - og også for landet vårt.

mandag 09.08 2021

- Respekt for et levd liv som innehar masse kompetanse er nødvendig å videreføre i samfunnet

For å svekke et samfunnsområde, skjønner vi at å angripe kontinuerlig må til. Ser vi dette noe sted?

lørdag 07.08 2021

Når ideologien krasjer i tvang, byråkrati og sentralisering: - Må kunne stoppe reformar som går i feil retning

Dessverre er det langt frå ideologi til praktisk politikk, skriv Bengt Fasteraune og Asbjørn Stensrud i dette leserinnlegget.

fredag 06.08 2021

- Taxi er like viktig i distriktene som i byene, for enkelte kanskje viktigere

Senterpartiet vil ha et drosjetilbud som er på plass 24/7 - 365 dager i året i alle lokalsamfunn.

onsdag 04.08 2021

Ber Miljødirektoratet om å imøtekomme klagen frå Glasopor:

- Konsekvensane av vedtaktet i Glasopor-saken kan få svært uheldige verkingar for næringslivet og danne presedens for heile landet

Det uttalar leiar av Gudbrandsdalstinget, Rune Støstad.

torsdag 15.04 2021

Formannskapet utsatte saken om kjøp av bankbygget: - Litt tynt fremlagt

Formannskapet i Sør-Fron kommune ville ikke fatte vedtak i saken om bankbygg-kjøpet.

Sør-Fron kommune vil bruke flere millioner på å kjøpe dette bygget - det vekker reaksjoner: - Ikke til å forstå

Knut Brandrud er imot at Sør-Fron kommune skal kjøpe seg inn som eier av bankbygget på Hundorp.

lørdag 27.03 2021

Nord-Fron Ap om rusreformen: - Støtter ikke rusreformen slik den foreligger i dag.

Forbudet mot narkotika skal ligge fast, bruken skal avdekkes og bli møtt med reaksjoner og helseoppfølging, mener Ap i Nord-Fron.

fredag 12.03 2021

Støtter rusreformen:

Vil hindre et tidlig møte med strafferammer: - Jeg tror ikke ungdommen er så blåøyd

- I stedet for at de yngre skal kriminaliseres og møte strafferammer, bør fokuset være å hjelpe dem.

søndag 29.11 2020

Gudbrandsdal slakteri: - Kan være god regional indremedisinsk terapi, men det er en risikabel øvelse

- Dersom Gudbrandsdal Slakteri hadde vært et samvirkeinitiativ basert på råvare kapital hadde jeg støtta helhjertet opp om det.

torsdag 29.10 2020

Fikk besøk av stortingspresidenten: - Helt supert å få fortelle om saker vi brenner for

Lederen for ungdomsrådet i Nord-Fron, Ronja Varpestuen (17), fikk et skikkelig inspirasjonskick av stortingsbesøket torsdag.

mandag 31.08 2020

Bredeveien kritisk til hvordan Giske-saken har blitt håndtert: - Vi er opptatt av at barna ikke skal mobbe, men er vi voksne egentlig bedre?

Nestleder i Sør-Fron AP, Arne Bredeveien, mener voksne har statuerer et dårlig eksempel som forbilder den siste tida. Han mener kritikken mot Giske minner om mobbing.

tirsdag 11.08 2020
6

Klima- og miljøminister Rotevatn besøkte beitebrukarar: - Vi er ikkje heilt der vi skal vera ennå

Fåvang gjeterlag fekk besøk av ministeren etter at ferske tapstal for rovdyr nå syner ein positiv trend. Gjeterlaget organiserer beitebrukarane i Fåvang austfjell, der dyra kvar sommar hentar fôr tilsvarande 3100 rundballar.

torsdag 20.02 2020

Valde nye medlemmar til regionrådet

Etter avklaringar frå Kommuneldapartementet i januar, vart det klart at kommunestyra kvar for seg skal sørge for kjønnsbalanse ved val av representantar til interkommunale politisk råd.

tirsdag 18.02 2020

For mannsterkt for departementet; nå blir det nyval til regionrådet

Både regionrådet og representantskapet for interkommunale ordningar er for mannssterkt. I Ringebu kan det bli vald nye medlemmar i dag, dersom framlegget til kommunedirektøren går gjennom.

fredag 07.02 2020

Brøytesaken: Nord-Fron med erstatning til alle etter konkurransestopp

Nå får dei som ville brøyte kommunale vegar i fjor erstatning . Alle som vart tildelt roder før konkurransen om vintervedlikehald vart stoppa, vil få tilbod om ein sum frå kommunen for arbeidet dei hadde med konkurransa.

torsdag 06.02 2020

Vil inkludere Fåvang og Ringebu i planen

Frå før har Ringebu kommunen ein temaplan for kulturminne som omfattar dalbotnen frå Øyer til Sør-Fron, på austsida av Laugen. I denne planen var tettstadene ikkje med, for å avgrense arbeidet.

søndag 11.08 2019

Desse slagorda går partia til val med

Slagorda partia tar med seg inn i valkampen, blir mellom anna beskrivne som lite ambisiøse, føreseielege og ikkje særleg vellykka.

fredag 05.04 2019

Interesseorganisasjon skuffet over kuttforslag

Rådmannen i Sør-Fron anbefaler å redusere eiendomsskatten med 1 promille. Det er ikke nok, mener Norsk hyttelag.

tirsdag 12.03 2019

Listetoppen for Frp i Nord-Fron

Skifte mellom første- og andrekandidat hos Frp i Nord-Fron fra forrige periode.

onsdag 13.02 2019

Muriteigen fortsatt på topp for Sp

Ordfører Ole Tvete Muriteigen topper Senterpartiets valgliste i Sør-Fron.

søndag 20.01 2019

Vil inn i kommunestyrene i Midtdalen

På tampen av fjoråret ble partiet Rødt en realitet i Midt-Gudbrandsdalen. Nå begynner arbeidet mot høstens valg.

fredag 18.01 2019

Sammenslåing i boks

Flyktningtjenesten i Midtdalen er nå samlet. Denne uka ble Midt-Gudbrandsdal flyktningtjeneste offisielt åpnet i kommunehuset på Sør-Fron.

mandag 07.01 2019

Bygdeutvalgsleder mener debatten om Skåbu oppvekst fikk feil fokus: - Vi er i en vanskelig situasjon

Bygdeutvalgsleder Jannicke Haug Doksæter mener lokalpolitikerne lot debatten om budsjett bli overskygget av beretninger om dårlig skolemiljø i Skåbu. - Diskusjonen handlet i hovedsak om økonomi, sier ordfører Rune Støstad.

torsdag 13.12 2018

Får beholde støtte til lokalt næringsliv

Som følge av dårligere økonomi, sto det lokale næringstilskuddet i fare for å bli kutta. Men så plusset fylkespolitikerne på 49 millioner kroner ekstra på budsjettet.

tirsdag 27.11 2018

Frykter kutt i næringsfondsmidler

– En treffsikker ordning

For ett år sida håpa han det var siste gang ordførerne måtte «slåss» for næringsfondsmidlene fra fylkeskommunen. Nå er støtteordningen igjen foreslått kutta.

mandag 29.10 2018

Ber om orientering om utviklingshemmede

Med bakgrunn i Tolga-saken ønsker kontrollutvalget i Nord-Fron informasjon om kommunens registrering av utviklingshemmede.

torsdag 15.02 2018

Ønsker flere stemmer velkommen

– Noen ganger har jeg tenkt at det hadde vært fint å «være uten». Men så er det jo en viktig jobb også, da

Livet i lokalpolitikken byr på mange utfordringer, men Hege Bjørkli angrer ikke på at hun sa ja til å bli politiker.

onsdag 08.11 2017

– Dere er Vinstra sin framtid

Astrid og Sofie ville forbedre hjemplassen og sendte like godt brev til ordføreren. Tirsdag møttes de til arbeidsmøte på kommunehuset.