Tema

torsdag 23.09 2021

Ordføreren vil redusere fartsgrensa, men kommer ingen veg

Ordføreren mener redusert fartsgrense vil åpne opp et større handlingsrom for å skape en tryggere hverdag for skolebarna.

torsdag 09.09 2021

- Hvis flere reisende velger tog i stedet for personbil, blir det færre utslipp, mindre kø og bedre trafikksikkerhet på veiene

- En vinn-vinn-situasjon, sier samferdselsministeren i dette leserinnlegget.

fredag 24.01 2020

Kommunen vil ha 40-sone, men vegvesenet sier n

Nord-Fron kommune har søkt Statens vegvesen om å få redusere fartsgrensen i deler av Vinstragata i Lomoen.

fredag 06.09 2019

Vil få folk til å treffes på veg «hematt i helga»

En fersk gruppe for samkjøring til og fra Midtdalen har begynt å koble sammen sjåfører og passasjerer. - Både gunstig og trivelig, sier initiativtaker Amund Grytting.

mandag 02.09 2019
14

- Dette er en dag verdt å feire!

I nærmere et halvt år har Brekkebakken i Ringebu vært stengt for kjøretøy. Mandag ble en tryggere veg presentert for publikum.

torsdag 11.04 2019

Sier nei til økte bomavgifter

Fylkestinget i Oppland ønsker ikke å øke bomtakster på E6. Også el-biler «fredes» fra foreslått avgiftsendring.

onsdag 10.04 2019

Ryddearbeid ferdig - E6 åpnet igjen

Etter flere dager med regulering forbi Elstadkleiva, åpnes E6 for ordinær trafikk igjen i dag.

tirsdag 02.04 2019

Eldreråd håper fylkespolitikerne tar tak i bompriser

Eldrerådet i Sør-Fron mener lokalvegen bør være bomfri. Neste uke skal fylkestinget ta stilling til hva som må gjøres med sviktende inntekter langs E6.