Kombinasjonen unge skyttere og gode læremestere, gir økt rekruttering