søndag 11.04 2021

Nord-Fron Arbeiderparti støtter ikke rusreformen slik den foreligger i dag

Forbudet mot narkotika skal ligge fast, bruken skal avdekkes og bli møtt med reaksjoner og helseoppfølging, mener Nord-Fron AP.

Drømmen om Nord-Fron – drømmer om å flytte, men jobb er utfordringen

Pandemien vi fremdeles står midt oppi har gitt oss flere lærdommer. En av dem er at ikke alle trenger å reise på kontoret hver dag for å få jobben gjort.

lørdag 10.04 2021

Nå haster det for arbeidsfolk og bedrifter!

Regjeringen har lagt fram en gjenåpningsplan uten et eneste kompensasjonstiltak for ansatte og bedrifter. Men krisen er ikke over før folk er tilbake i jobb!

søndag 21.03 2021

- Ordførerkandidat Melgårdshagen er lokket inn i en honningfelle av sine sentrale Venstre-politikere og legaliseringsbevegelsen

«Støtter rusreformen: -Fokuset bør være hjelp». Dette var overskriften i «Dølen» den 18. mars 2021. Venstres ordførerkandidat i Ringebu, Roger Melgårdshagen uttaler seg om den foreslåtte rusreformen.

lørdag 20.03 2021

Bygdeskolen er en viktig brikke i et lite lokalsamfunn, mener Oppland Bygdeungdomslag

Hva skal til for å forhindre fraflytting og gjøre distriktene ettertraktet, spør Oppland Bygdungdomslag.

fredag 19.03 2021

Pisk eller hjelp til Granheim?

Granheim lungesykehus er reddet frem til år 2023. Men vil Sykehuset Innlandet nå tyne sykehuset i to år, eller bygge opp Granheim til å bli en ressurs for hele landet?

mandag 15.03 2021

- 3 timar eller 30 minutt til sjukehus?

Det spør Aud Hove, fylkesvaraordførar i Innlandet, om i dette leserinnlegget.

onsdag 10.03 2021

Sal av kommunale bustader: - Det bur framleis folk der. To syriske familiar trivst godt i Sødorp

Nord-Fron kommune sel kommunale utleigebustader.

tirsdag 09.03 2021

Kommunalt eierskap og privat eiendomsutvikling: - Reiser mange prinsipielle spørsmål

Kommunalt eierskap og privat eiendomsutvikling.

fredag 26.02 2021

Bekymrede ordførere om Frya, flom og masseuttak

Ordførerne i Sør-Fron og Ringebu er bekymret for at elva kan ta et nytt løp.

tirsdag 23.02 2021

Ny E6 trasé vil beslaglegge store områder med dyrka mark

Det skriver Arne Bredeveien i dette leserinnlegget.

søndag 21.02 2021

- Jeg har selv erfart at et slik sykehus er for verdifullt til å bli borte

Folks liv er viktigere enn penger.