tirsdag 09.03 2021

Kommunalt eierskap og privat eiendomsutvikling: - Reiser mange prinsipielle spørsmål

Kommunalt eierskap og privat eiendomsutvikling.

fredag 26.02 2021

Bekymrede ordførere om Frya, flom og masseuttak

Ordførerne i Sør-Fron og Ringebu er bekymret for at elva kan ta et nytt løp.

tirsdag 23.02 2021

Ny E6 trasé vil beslaglegge store områder med dyrka mark

Det skriver Arne Bredeveien i dette leserinnlegget.

søndag 21.02 2021

- Jeg har selv erfart at et slik sykehus er for verdifullt til å bli borte

Folks liv er viktigere enn penger.

tirsdag 16.02 2021

- Fastlegekrisen rammer distriktene hardt

Situasjonen for fastlegene er alvorlig, sier tre avtroppende fastleger i Lillehammer kommune. Arbeiderpartiet er enig.

mandag 15.02 2021

- Det holder ikke å si at «alt blir bra». Det må til mer ressurser til mental helse og til å forebygge psykiske lidelser

Ikke vent på at ungdom skal ta kontakt.

søndag 14.02 2021

Leserinnlegg

Varsko til Nortura og gratulerer til Nord-Gudbrandsdal med nytt slakteri

Når Nortura til store protestar la ned slakteriet på Otta og beredde grunnen til eit slakteri A/S i ein dal med sterke samvirketradisjonar, må det bli eit varsko for heile samvirkemodellen, mener Aud Hove (Sp) fylkesvaraordførar i Innlandet, Bengt Fasteraune (Sp) Stortingsrepresentant Oppland. Per Olaf Lundteigen (Sp) Stortingerepresentant Buskeru og Kjersti Bjørnstad (Sp) fylkesleiar Oppland Senterparti

torsdag 11.02 2021

Døgntilbudet må opprettholdes: - Å legge ned Kringsjåtunet nå er både meningsløst og veldig feil tidspunkt

Gudbrandsdalstinget vil på det sterkeste advare mot å legge ned døgntilbudet ved Kringsjåtunet.

mandag 08.02 2021

Lensmenn og nordmenn på skraphaugen?

Jenny Klinge er kritisk til å fjerne lensmann-tittelen for godt.

søndag 07.02 2021

Fornybar energi - oppgradering av eksisterende kraftverk

I takt med økende utbygging av vindmølleparker blir ulemper og konsekvensene synliggjort. Motstand mot vindmøller øker tilsvarende.

onsdag 03.02 2021

Ei historie som sette spor: - Nokre set seg litt hardare fast i minnet

Som journalist møter ein mange menneske. Alle har ei historie, men nokre av historiene og menneska set seg litt hardare fast i minnet enn andre.

- Ungdommene våre trenger Kringsjåtunet mer enn noen gang!

I dag ble jeg oppringt av en mor som har hatt sin datter på Kringsjåtunet.

fredag 29.01 2021

Politiet om responstid: - Jeg hadde gjerne sett at vi var der tidligere

Etter brannen i Skjåk natt til mandag, kritiseres politiet for lang utrykningstid. Nå svarer Terje Krogstad, leder for Geografisk driftsenhet midt, i Innlandet politidistrikt.

onsdag 27.01 2021

- Vil regjeringa ha kjøtfritt jordbruk?

Det spørsmålet stiller fungerande stortingsrepresentant for SP Oppland seg i dette lesarinnlegget.

- Kan kommunene være tjent med interkommunalt samarbeid i skolesektoren

Det er ett alternativ jeg savner i debatten om organiseringa av skolestrukturen.

onsdag 20.01 2021

- Gjennom koronapandemien har helsesamarbeidet sørover styrket seg ytterligere.

Rune Støstad og Ole T. Muriteigen svarer på kritikken retta mot Lillehammer-samarbeid om legevakt i dette leserinnlegget

tirsdag 19.01 2021

Om Ap mener alvor med distriktspolitikken sin, må Fron orientere helsesamarbeidet nordover

Atle Bråtet fra Sel mener det er faktafeil i saksutredninga og arbeidsutvalgets konklusjon, når det gjelder framtida til Fronsvakta:

onsdag 13.01 2021

- På tide å spille på lag med barn og unge

Vi kan ikke risikere noe når det gjelder de yngste.