lørdag 21.12 2019

Regiondirektøren i UDI etter Dølens artikkelserie: Kan noe lignende skje igjen?

Etter oppslagene om Rondablikk i Dølen og NRK Innlandet har UDI regionalt fått spørsmål om hvordan vi vil håndtere en ny ekstraordinær økning i antall asylsøkere. Vil det være like kaotisk som høsten 2015?

torsdag 12.12 2019

RUSREFORMEN: BØR VI? TØR VI?

Innen nyttår skal Rusreformutvalget nedsatt av regjeringen avgi sin utredning. Hovedformålet i rusreformen er å endre myndighetenes reaksjon mot dem som tas for bruk og besittelse av narkotika fra straff til helsehjelp.

Barn og skjerm – er det smart?

Diskusjonen breier seg stadig om barn og skjermbruk. Det siste er at Lillehammer kommune har vedtatt å ikkje dele ut laptop til dei minste elevane, slik det var planlagt, men det var vel av hensyn til budsjettet.

mandag 09.12 2019

Budsjett 2020 og de folkevalgte

Tillitsvalgt: - De ansatte er under press

Andrea Holmestad håper de folkevalgte holder sitt ord og styrker bemanningen innen helse

fredag 29.11 2019

Gudbrandsdalstinget består av ordførerne i alle kommunene i Gudbrandsdalen:

Krever at Nortura lytter til sine eiere, og viderefører anlegget på Otta.

Gudbrandsdalstinget mener det er helt uakseptabelt å legge ned Norturas anlegg på Otta.

søndag 24.11 2019

Kommentar:

Kommentar: Derfor har vi skrevet Rondablikksoga

Et journalistisk graveprosjekt av Dølen, i samarbeid med NRK og Senter for undersøkende journalistikk.

fredag 01.11 2019

Dere gambler med liv og død i trafikken, statsråd!

Gunnar Tore Stenseng langer ut mot samferdselsminister Jon Georg Dale og stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen etter oppskilting til 90 kilometer i timen gjennom E6-tunnelene.