lørdag 21.11 2020

Dronningsetra ved Strålvatnet er utsatt for skremselspropaganda

Skremselspropaganda om bygging av fjellhotell og masseturisme overskygger fakta og realiteter

fredag 20.11 2020

Ordfører Muriteigen får tilsvar fra statssekretær i departementet

Tilsvaret går på Muriteigen uttalelse i Dølen vedrørende bruk av helikopter til skadefelling av ulv.

- Vil du være med på at dette skjer på din vakt?

Brev til Innlandets stortingsrepresentanter

søndag 15.11 2020

Meninger: - Beklager, ordfører Støstad

- Tro meg, ordfører, vi har engasjert oss i beste mening, skriver Nelly Karidatter Einstulen i dette innlegget.

torsdag 12.11 2020

Debatt: - Misvisende fra Sp om kommunestyrevedtaket på Givra og Vinstra park

Kommunestyret i Nord-Fron har vedtatt en omfattende sikring av elva Givra fra Midt-Moen og hele veien ut til Lågen.

mandag 09.11 2020

Debatt: - Kommunen er i ein økonomisk situasjon der ein må prioritere heilt andre formål enn by- og parkutvikling

Kommunestyret i Nord-Fron vedtok i førre møte å løyve 125 millionar til investeringar i Vinstra Park og flomsikring av Givra.

torsdag 05.11 2020

Brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide:

- Det gir ikke mening å verne et nytt område som plaster på såret, og det tror jeg du vet

Natur og ungdom er den største miljøorganisasjonen for unge i Norge. Mitt navn er Eirin Hovde Åmodt, og jeg skriver dette som lokallagsleder i Ringebu Natur og Ungodm. Vi protesterer mot firefelts motorveg gjennom Lågendeltaet i Gudbrandsdalen.

Sju år har gått- kva skal Nord-Fron kommune prioritere?

- Skal Nord-Fron vri satsinga frå arrangement og detaljhandel til heller å ta ei aktiv rolle for å bidra til industri-etableringar, spør senterpartiets Olav Røssum.

onsdag 04.11 2020

Meninger: - Nå må noe skje så personer med demens og deres pårørende får den hjelpen de trenger! 

Demensomsorg settes på dagsorden i Nord-Fron kommune i 2021, men vi har ingen tid å miste!

tirsdag 03.11 2020

- Hva var det de forstod om lungesykdom den gangen som dagens styrende mennesker ikke forstår?

Granheim lungesykehus er 115 år. Sist fredag kom jeg hjem etter 12 døgns rehabilitering på Granheim.

tirsdag 27.10 2020

- Tid for ei nasjonal satsing på framtidsretta barnehage- og skulebygg

Norge har gode og treffsikre ordningar for bygging av sjukeheimar og omsorgsboligar gjennom Husbanken.  Til tross for store, dokumenterbare behov finst det ikkje slike ordningar for barnehage- og skulebygg.

torsdag 15.10 2020

Arven etter Trond. Vår beste ambassadør

Til minne om dølarockens far.

lørdag 10.10 2020

- Aldri har det vært etablert flere bommer enn når Frp satt i regjering

Morten Wangen fra Vinstra mener bompengeopprøret i fjor kom som en følge av brutte løfter fra Frp.

lørdag 26.09 2020

Nøkkelen til å lykkast er tett og godt samarbeid med og mellom lokalmiljø, kommunar, regionar, næringsliv og organisasjonar.

Om grunnmuren til Innlandet.

fredag 25.09 2020

Lederen i Rødt om forskjells-Norge og covid-19: - Krisa har også vist hvor dårlig det står til med beredskapen

Koronakrisa vil prege alle land i lang tid framover. Hvordan vi møter den, vil bety mye for hva slags samfunn vi har når den til slutt går over, skriver Kristian Finsveen, leder i Rødt Midt-Gudbrandsdalen.

Velbekomne til Fårikålens dag: - Utmarka er vårt spiskammers

Knut Evensen, leder i Oppland sau og geit, framsnakker fårikålens dag og mener utmarka er vårt spiskammers i dette leserinnlegget.

tirsdag 22.09 2020

- Saklig kritikk må ikke utarte til mobbing av ansatte

Som samfunnsengasjerte innbyggere er mange av oss opptatt av hvordan kommunen vi bor i skjøtter sin samfunnsoppgave.