Elevtallet i Innlandet går ned og med det får fylkeskommunen en strammere økonomi. Det innebærer at strukturen må tilpasses endrede rammebetingelser for at kvaliteten i tilbudet skal opprettholdes.

Det blir endringer i skole- og tilbudsstrukturen i Innlandet. Færre ungdommer betyr færre søkere til skolene våre. For å sikre god kvalitet og forutsigbarhet i tilbudet, er det nødvendig å gjøre noe med dagens skolestruktur. Disse endringene vil berøre mange og det vil naturlig nok skape stort engasjement rundt om i fylket vårt.

Elevtallet går stadig nedover

I inneværende skoleår er det 11 532 elever ved de 23 videregående skolene i Innlandet. Bare de siste fire årene er det blitt cirka 850 færre elever, og den nedadgående kurven fortsetter. Fram mot 2038 blir det cirka 3 000 færre 16-18-åringer her i fylket. Det viser tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) og Statistisk sentralbyrå (SSB).  Om få år kommer en nedgang i antall elever tilsvarende elevtallet ved to av våre aller største skoler.

På bakgrunn av dette ba fylkestinget i Innlandet høsten 2022 om en utredning om framtidig skole- og tilbudsstruktur.

Vi skal sikre kvaliteten i den videregående skolen

Å opprettholde god kvalitet i alle tilbud i hele fylket er førende for det pågående arbeidet. Det blir færre elever og økonomien strammes til, dermed må strukturen tilpasses slik at det ikke blir dårligere rammebetingelser for alle. Dersom klassene blir for små, har det konsekvenser for elevenes skole- og læringsmiljø, kvalitet i tilbudet, fagmiljø og ikke minst skolenes økonomi.

Det er viktig å sikre forutsigbarhet for elever og ansatte

Skolene og tilbudene må utformes på en måte som tar vare på og utvikler solide fagmiljøer, og som gir stabilitet over tid. Færre ungdommer i aldersgruppa 16-18 år betyr færre søkere til de ulike skolene og utdanningsprogrammene. Ungdommene gjør sine egne utdanningsvalg, og vi skal som skoleeier legge til rette for at ungdommen får den utdanningen de har krav på og som arbeidslivet etterspør.

Skoletilbudet må være robust nok til å tåle endringer i elevenes utdanningsvalg og endringer i størrelse på elevkullene. Vi kan ikke ha et skoletilbud der elever og ansatte kjenner på uro fra år til år på grunn av varierende søkertall.

Videregående opplæring må være tilpasset arbeidslivets behov

Innlandet dekker et stort geografisk område med spredt bosetting. Når vi utformer framtidas skoletilbud, må vi ta hensyn til hva arbeidsmarkedet etterspør av arbeidskraft og tilgangen på læreplasser.

De endringene som kommer, vil naturlig nok skape reaksjoner. Som skoleeier tar vi ansvar for å lage framtidas skole – en skole til det beste for elever, ansatte og samfunnet.

Vi har god kvalitet med høy gjennomføring ved skolene våre i dag, med dyktige ansatte og engasjerte elever. Vi skal sikre at dette også gjelder i framtida.

Det er viktig med engasjement rundt skolen

Politikerne vil over påske få ulike løsningsforslag på bordet. Etter den politiske behandlingen, sendes saken på høring 1. mai og det blir anledning til å si sin mening fram til over sommeren. Vi håper på et stort og saklig engasjement rundt saken.

Ny skole- og tilbudsstruktur for den videregående skolen i Innlandet vedtas av fylkestinget i oktober.

Videregående opplæring må være tilpasset arbeidslivets behov

Innlandet dekker et stort geografisk område med spredt bosetting. Når vi utformer framtidas skoletilbud, må vi ta hensyn til hva arbeidsmarkedet etterspør av arbeidskraft og tilgangen på læreplasser.

De endringene som kommer, vil naturlig nok skape reaksjoner. Som skoleeier tar vi ansvar for å lage framtidas skole – en skole til det beste for elever, ansatte og samfunnet.

Vi har god kvalitet med høy gjennomføring ved skolene våre i dag, med dyktige ansatte og engasjerte elever. Vi skal sikre at dette også gjelder i framtida.

Det er viktig med engasjement rundt skolen

Politikerne vil over påske få ulike løsningsforslag på bordet. Etter den politiske behandlingen, sendes saken på høring 1. mai og det blir anledning til å si sin mening fram til over sommeren. Vi håper på et stort og saklig engasjement rundt saken.

Ny skole- og tilbudsstruktur for den videregående skolen i Innlandet vedtas av fylkestinget i oktober.