Talen signaliserer et linjeskifte i norsk sykehuspolitikk som skal gi folk trygghet og sikre at alle får den hjelpen de trenger. Ventetidene skal reduseres for pasienter i hele landet. For Innlandets del er ny politisk retning ekstra gledelig fordi det blir enklere å få på plass finansieringen av Mjøssykehuset.

Vi har venta og kjempa i over 20 år for å få på plass en ny sykehusstruktur med et nytt og topp moderne Mjøssykehus. Folk i Innlandet fortjener et bedre sykehustilbud der vi som pasienter slipper  bli sendt fra sykehus til sykehus for å få behandling. Nytt mjøssykehus vil bli det mest moderne sykehuset i landet når det står ferdig, det er en unik mulighet for oss. Både helseministeren og statsministeren har vært tydelige; Innlandet skal få nytt mjøssykehus på Moelv og Lillehammer skal videreføres som et stort akuttsykehus med fødeavdeling. De lokalmedisinske sentra skal utvikles til å bli enda viktigere tilbud i sine regioner. Med årets sykehustale viser regjeringen at den mener alvor og at vi er nærmere målet om et nytt sykehus.

Regjeringen tar tre viktige grep for å bedre finansieringen av nye sykehus. De blir slutt på et årlig effektiviseringskrav. Hvert år blir det beregna hvor mye sykehusenes kostnader øker for å dekke behovet i befolkninga. De siste årene har sykehusene fått tildelt bare 80 prosent av dette. Nå avvikles dette og sykehusene vil få 100 prosent dekning.

Vi endrer også på rentemodellen som den forrige Høyre regjeringen innførte i 2018. Modellen ga sykehusene økte kostnader som måtte dekkes inn ved å kutte i sykehusdrifta. Dette grepet fra regjeringen betyr flere milliarder kroner i årlige reduserte kostnader for sykehusene.

I tillegg innføres lavere egenkapitalkrav. Sykehusene har i dag et krav på egenkapital på 30 prosent for  å gå i gang med investeringer. Dette endres nå slik at lånedelen i nye prosjekter kan utgjøre inntil 90 prosent. Dette betyr at Mjøssykehuset kan ta opp 800 millioner kroner mer i lån. Det er penger som sykehuset selv hadde måtte spart med gammel modell.

Dagens regjering prioriterer det viktigste først, nemlig å gi folk i hele landet et trygt og godt sykehustilbud. Ventetidene skal ned, innsatsen på psykisk helse og rus skal forsterkes og det tas store grep i sykehusøkonomien.

For Innlandets del betyr det at vi kan møte 2024 med optimisme og en enda større tro på at Mjøssykehuset blir realisert. Det fortjener folk i Innlandet!