I tillegg til den tradisjonsrike Verdiskapingsprisen, ble historiens første “Ung verdiskaper”-pris utdelt på Rudi gard! Denne gikk til Henriette Hagen (28) som har overtatt og videreutviklet familiebedriften Hagen Caravan i Ringebu.

Vi heier på Henriette og alle andre, unge verdiskapere som satser i den smarte, grønne dalen.

Det å anerkjenne noe er å gi et signal om hva som verdsettes og hva man ønsker mer av. Derfor er denne prisen viktig.

Det er næringslivet selv som står bak begge prisene, som deles ut av Midt-Gudbrandsdal Næringsforening. Den originale Verdiskapingsprisen har røtter tilbake til 2005, og blir delt ut årlig til folk og bedrifter som anerkjennelse for godt næringsutviklingsarbeid.

Dette skaper stolthet og økt bevissthet rundt viktigheten av lokale arbeidsskapere.

Skal vi lykkes med å skape “noe mer enn det som alltid har vært” her i dalen, trenger vi mer fokus på mangfold.

Vi trenger både lang erfaring OG ungdommelig pågangsmot og investeringsvilje. Den nye prisen «Ung verdiskaper» stimulerer til dette, og deles ut til:

“en person/-er eller bedrift, herunder også ungdomsbedrift eller studentbedrift, i Midt-Gudbrandsdal. Mottaker/-e av prisen må være mellom 16 og 30 år. Prisen skal løfte frem en person eller bedrift som har bidratt positivt inn i næringslivet i vår region. Dette kan for eksempel være en nyetablert bedrift som ser nye muligheter i regionen, noen som har løftet eller revitalisert en eksisterende bedrift eller andre som har bidratt til utvikling, satsing og/eller nytenkning innen næringslivet i Midt-Gudbrandsdalen.”

Det er lange tradisjoner for å feire personer og prestasjoner innen både idrett og kulturliv.

Men hvordan hyller vi de offensive, risikovillige næringslivsfolka våre?

Spesielt de unge lederne, som kanskje skal bygge videre på tidligere generasjoners innsats, og samtidig sikre arbeidsplasser og tilbud for fremtidige generasjoner?

Vi synes det ligger mye god distriktsutvikling i å bygge en kultur der man unner hverandre suksess. Vi mener at denne nye prisen er et positivt bidrag til å feire at unge folk satser kapital og kunnskap nettopp her.

Vi håper at prisen kan gi inspirasjon, og at aktører i den smarte grønne dalen vil fortsette å løfte fram og gi rom for unge, lovende verdiskapere også i årene fremover.