– Kjøper Givern med håp om at det skal bli mange arbeidsplasser