Begrunnelsen var administrasjonens kostnadsoverslag på 1,2 millioner. Til den prisen har jeg forståelse for vedtaket, men tillater meg å komme med noen betraktninger til de summene som er benyttet.

Slik jeg ser det, så dreier dette seg om å få støpt en enkel betongplate som hjulet kan plasseres på. Ser også at i kostnadsoverslaget er det også blant annet regnet inn et betydelig beløp til transporten med to opplastinger de få hundre meterne det her er snakk om. Hvorfor er det ikke mulig å støpe plattingen ferdig og så transportere hjulet dit, og så få sandblåst og malt de delene som ikke er laget i rustfritt stål i en operasjon?

Jeg stiller meg også spørsmål ved om Opplandskraft er forespurt om de kunne være villig til å bidra med et tilskudd til den transporten.

Ser vi på for eksempel Vinstra Kraftselskap som Sør-Fron eier 40% av konsesjon-/avtalekraften fra, og som også delvis ligger i Sør-Fron. Det har blant annet gitt bronse Rallarene i gave til Nord-Fron i tillegg til det Francis turbinhjulet som nå er plassert i Lomoen.

Øvre Vinstra kraftverk ligger som kjent fysisk i Nord-Fron, men henter vannet sitt fra begge Frons kommunene.

Jeg kunne også tenkt meg at kommunen hadde innhentet tilbud fra en av kommunens anleggsfirmaer på hele jobben, dersom det ikke er gjort.

Når jeg melder en slik interesse for dette, så er det ikke bare fordi jeg har arbeidet i mange år fra starten av i Harpefossen, men også fordi jeg mener at dette har en industripolitisk historie for kommunen. Helt fra siste halvpart av 1940 tallet har Sør-Fron hatt mange sysselsatt innen kraftutbyggingen, noen måtte til og med ofre livet sitt, mens mange mistet helsen sinn inne i tunnelene.

I dag er det ikke mye industri igjen i den kommunen som i sin tid ble kjent for å være Gudbrandsdalens første industrikommune utenom den råvarebaserte industrien. Da kunne det være interessant at dette store Kaplan hjulet som med sin spesielle konstruksjon med vribare skovler, har surret og gått i over 40 år, hadde kunnet blitt tatt vare på for etterslekten. Det har gitt mange millioner til, ikke bare eierne, men også til kommunen. Selv etter alle disse årene er hjulet like godt, men ny teknologi har gjort at det var mulig å øke virkningsgraden med så vidt jeg husker 3 – 4 %. Det var nok til at det var lønnsomt å skifte det ut. Dagens hjul vil kanskje vare i 100 år eller mere.

Til slutt, dersom det skulle være mulig å komme fram til en løsning slik at kommunen kunne ta imot gaven, så har jeg forstått det som at aktuell plassering skulle være ved innkjøringen til Harpefoss industriområde. Det ville sikkert vært en god løsning, dersom området ellers ble tilrettelagt. Et annet alternativ jeg har tenkt på, er dersom enn kunne kommet til enighet med Kiwi om en plassering på plenen foran det bygget. Der er det også om sommeren utplassert benker. Nord Fron valgte jo en plassering i Lomoen, på Tynset har de plassert det inne på en rundkjøring. Ved Kiwi ville det bli både lett synlig og samtidig minne oss om at Sør-Fron også er en betydelig kraftverkskommune som årlig bidrar med mange millioner.

Endelig plassering burde kanskje også skje i samarbeide med Innlandet fylkeskommune/Statens Vegvesen som i sin tid i forbindelse med forskjønning av «Gudbrandsdalsveien» bekostet to nye busskur til erstatning av et gammelt på Harpefoss.

Håper at det ikke er gått prestisje i saken, men at kommunen kan vurdere dette noe nærmere.