Som ungdom fant jeg mitt fristed i sang og teater. Jeg fant meg selv på kulturskolen, musikklinja på Vinstra VGS, Ungdomsmusikalen i Nord-Gudbrandsdalen og Ekstremdans/Loftet dansestudio, for å nevne noen steder.

For meg var dette kjempeviktige arenaer i min oppvekst på Vinstra.

I denne tiden møtte jeg voksne som brant for at ungdommer skulle få blomstre i det de likte aller best å gjøre.

Jeg forsto ikke da hvor viktige disse voksne var, men det forstår jeg nå.

Takket være disse menneskene har ungdom på Vinstra fått lov til å være seg selv, og utvikle seg i det de liker aller best.

Når jeg nå har tatt en utdanning i et kunstnerisk fag føler jeg selv på en trang til en gang i framtida å kunne bidra til et fortsatt rikt kulturliv på Vinstra, akkurat som de voksne i min ungdomstid gjorde og gjør.

Torill Beitdokken, Patrick Huse, Vegard og Jorunn Moshagen, Vinstrarevyen, kulturskolen, NELK, Musikk- og danselinja og Loftet, for å nevne noen, viser at det er plass for de av oss som ønsker å utfolde oss kreativt, i liten og stor skala.

Men hvorfor satser vi på kultur?

Dette spørsmålet ble også stilt på kulturfesten. Hvorfor bruker vi penger på det? Hvorfor skal Vinstrahallen prydes med kunst og hvorfor er arenaer som de jeg tidligere nevnte så viktige?

Jeg tror at et rikt kulturliv bidrar til mindre fraflytting fra bygda vår, og kan bidra til at utflyttere ønsker å komme hjem igjen.

Ta meg som eksempel. Jeg har alltid elsket å være kreativ, men da jeg var yngre trodde jeg at det å velge et kreativt yrke ville bety at jeg i framtida ikke kunne bo på Vinstra.

Nå vet jeg at det ikke er sant, jeg kan være den voksne personen for dagens ungdommer, som de voksne på disse arenaene var for meg.

Gudbrandsdalen har alltid vært et sted med rik kultur, det får jeg bekreftet gjennom reaksjonene jeg får når jeg forteller hvor jeg kommer fra.

Kulturarven vår og tradisjoner er viktig, og den skal vi ta vare på. Jeg har stor tro på at vi kan blande det tradisjonelle med det nye og fortsette å utvikle vårt kulturliv.

For meg er kulturlivet på Vinstra identitetsbyggende og noe av det som gjør at jeg fremdeles føler meg så knyttet til bygda mi (jeg har enda ikke klart å bytte adresse i folkeregisteret, for å si det sånn).

For meg er vissheten om at jeg kan bidra med noe positivt hjemme, selv om jeg har tatt et litt utradisjonelt karrierevalg, min største motivator til å en gang flytte hjem igjen.

Til Nord-Fron kommune som satser på kultur, til alle jeg har nevnt og alle de kreative, kule menneskene jeg ikke har nevnt:

Takk for alt det store og små dere bidrar med, og takk for at dere er eksempler på at det er plass til kreative sjeler i bygda vår!