Det er altfor mange kvinner som nå går årets verste dager i møte. Kvinner som ikke lever frie liv og som i juleferien ikke lenger har de vanlige unnskyldningene for å forlate hjemmet, som jobb, skole og andre aktiviteter. Da det blir det færre pauser mellom slagene og overgrepene skjer oftere.

Politieksperter uttalte tidligere i år at overgrep er så utbredt i enkelte minoritetsmiljøer at mange unge tror det er normalt. Det er skremmende. Vold og overgrep er fullstendig uakseptabelt i alle deler av samfunnet. Det er på tide at flere hever stemmen for de som utsettes for negativ sosial kontroll.

Noen ganger er det alvorlige fysiske vold og overgrep. Andre ganger fratas unge, særlig kvinner, rett til å leve et normalt liv og ta egne valg. De utsettes for ulike former for tvang og oppsyn hvor enkeltpersoner må leve i tråd med familiens eller gruppens normer. Her er tilfellene flere i innvandrerbefolkningen enn i befolkningen ellers. En undersøkelse blant elever på videregående i Oslo viste for eksempel at nesten halvparten av minoritetsjenter opplevde å ikke ha lov til å ha kjæreste. Nesten 30 prosent oppga at de ikke fikk lov til å ha venner av motsatt kjønn. Det er skremmende tall. Gutter og jenter på videregående, som enten er myndige eller nærmer seg myndighetsalder, må få leve sine frie og selvstendige liv. Det er viktig at vi står opp for disse ungdommene. At de ikke får velge verken venner eller kjæreste er uakseptabelt i et demokratisk og fritt land som Norge.

Det krever mot å stå opp mot vold og overgrep. Vi vet at konsekvensene kan bli dramatiske for den enkelte. Mange er redde for å bli frosset ut av egen familie eller utsatt for vold. Alle som utsettes for trusler, tvang og vold skal vite at de har oss, resten av samfunnet, i ryggen. Høyre mener det trengs bedre oppfølging av personer som sier fra om at de selv eller andre blir utsatt for vold og overgrep, eller som ufrivillig blir holdt under oppsyn. I Norge er det et prinsipp at vi verner om varslere, dette prinsippet må også gjelde for de som varsler om negativ sosial kontroll.

Vi mener også at å bruke «ære» som forklaring på voldsbruk må slås hardere ned på enn i dag. Straffene for æresmotiv må økes, fordi psykisk eller fysisk vold og overgrep, som blir forsvart som et forsøk på å forsvare egen eller andres ære det skal slås hardt ned på. Straffereaksjonen må være hard fordi vi tolererer ikke slike handlinger i vårt samfunn

Vi trenger endringer nå. Kvinner skal få slippe fri fra kontrolltyranniet.

Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth