«Dresin» - en beretning om en farefull tur fra Ringebu til Hundorp midt på 60-tallet