Milorgkarer: De mest markante karer i Milorg Nord-Fron samlet på fjellet ved et depot i tida rundt frigjøringsdagen 8. mai 1945. Fra venstre: Sverre Syversen, Sverre Brenden, Oliver Beitmyren og Hans Kleiven. (Bilde lånt av Eldri Brenden) Foto: Bilde lånt av Eldri Brenden.

Milorgsoldaten og motstandsmannen Sverre Brenden

Paul Hage fra Sødorp har tatt til orde for at milorgsoldatene fortjener å hedres under 8. mai-markeringen.