Slangslona: Bru over Sslangslona som forbinder innsjøene Slangen og Olstappen i Vinstravassdragt. En gammel tømret trebru som det fortsatt kan ses rester av nede i elva. Årtallet antar vi er først på 1900-tallet. (Ukjent fotograf) Foto: Statens vegvesen

Våre gamle bruers mange stilarter

Bruer står, bruer faller og nye bruer reiser seg.