Brødrene Hans (til venstre) og Jon Sandbakken. Revejakt har vært en både spennende og til tider lukrativ aktivitet gjennom åra. Reveskinn var godt betalt og i tillegg til skinnprisen var det også utbetalt skuddpremie fra lensmannen om en leverte inn potene med klørne på. Foto: Ole Pettersen

Jakt og vinteraktiviteter

Vinteren er tida både for glede og ergelse.