Her er hovedtransformatoren lastet og klar til transport fra Nedre Vinstra og opp til tunnelen i kraftverket i Skåbu. En strekning på godt over 30 kilometer på trang skåbuveg. Navnet på sjåføren vet vi ikke, men lastebilen har kjenntegn: A 1925. Årstallet er 1959. (Alle foto: Leif Kolstø for Vinstra kraftselskap) Foto: Leif Kolstø

Kraftverksbygging og langtransport på Skåbuvegen

Vi tar turen med lastebil og høy, lang og tung transport.