Anita Wold på vei opp Holmekollbakken der hun fikk være den første kvinnelige skihopper - som prøvehopper i 1974. Seks år etter at hun som jente fikk delta i landsrennet for gutter i krekkebakken i 1968. Foto: Sigurd Krekkes bildearkiv

Anita Wold sørget for at damehopping tok av i Krekkebakken

Johanne Kolstad var aktiv skihopper på 30-tallet, men fikk ikke hoppe sammen med gutta – det fikk Anita Wold under landsrennet for gutter i Krekkebakken i 1968.