Ringebuhandel aukar kraftig; tek innpå Sel

Ringebu pustar Sel i nakken på varehandelstatistikken frå Statistisk sentralbyrå. - Ein god sirkel med tre viktige ingrediensar er suksessformelen, meiner marknadsforeninga.

Handelsmagnet: Ringebu er handelsvinnar, og pustar Otta og Seli nakken.  Foto: Guro Vollen/arkiv

New Articles

På statistikken til SSB som syner varehandelsomsetnad per innbyggjar, scorar Ringebu i same liga som Sel og handelssenteret Otta.