Ingen fylkeskommunale penger til Vinstra Motorsportarena

Fylketsutvalget avslo søknaden fra Vinstra Motorsportarena om ekstra pengestøtte.

Daglig leder ved Vinstra Motorsportarena, Cato Bergnord.  Foto: Tor Larsen

New Articles

Dette ble besluttet i tirsdagens møte i fylketsutvalget. Rådmannen hadde på forhånd gått inn for avslag på søknaden om 1,6 millioner kroner fra fylkeskommunen, og fylketsutvalgets flertall fulgte rådmannens anmodning.