Søker flere frivillige hjelpere som Brit og Leif: - Kanskje en dag er det vi som trenger denne tjenesten

Frivilligsentralen i Nord-Fron har i mange år kjørt ut mat til sine tjenestemottakere.

Maten hentes på Sundheim, før den kjøres ut til beboere rundt om i hele kommunen.   Foto: Ole Magnus Røen

New Articles

Nå ønsker koordinator ved sentralen, Laila Fjellseth, å få med flere i denne turnusordningen .Hun kan love en trivelig og meningsfylt jobb.