Har kostet 45 millioner kroner, og nå er anlegget klart for testkjøring

Fredag ble nye Frya Renseanlegg erklært for åpnet etter en større ombygging.

Driftsleder av renseanlegget på Frya, Magne Mæhlumshaugen, og fra totalentreprenør Krüger Kaldnes var prosjektleder Håvard Svoor Jakobsen.  Foto: Sør-Fron kommune

New Articles

Dette er det tredje byggetrinnet på renseanlegget som ble åpnet i 1989. Den store forskjellen etter den siste ombyggingen, er at det nå skal bli et renseanlegg for alle de tre midtdalskommune. Denne fornyingen og ombyggingen gir grovt sagt både doblet effektivitet og kapasitet.