foto
Frøydis Fossli Moe på settet kortfilmen «Hemale Education». Foto: Uno Wikborg/privat

Sporene hennes i Midtdalen er fortsatt dype. Nå vender Frøydis tilbake for å oppfylle regissørdrømmen