«Skeiv» på bygda

Hvordan er det å være «skeiv» i Innlandet i 2018?
Meninger

Lørdag 6. oktober arrangerer FRI Innlandet - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, i samarbeid med Helseutvalget i Oslo, et åpent og gratis Helseseminar på Hamar om helserelaterte utfordringer for LHBTQI-personer i Innlandet. Målet er å imøtekomme noen av de helseutfordringene skeive i Innlandet opplever. Helseseminaret er et arrangement for de som ønsker mer kunnskap og kompetanse innen LHBTQI miljøet, både som privat og/eller fagperson.

Hvordan er det å være «skeiv» i Innlandet i 2018?

Det finnes ikke noe entydig svar som sier at «så bra» eller «så dårlig» er det å leve og bo i Innlandet for de av oss som har en kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og/eller seksualitet som bryter med den heterofile normen.

Noen lever åpent og har ingen større utfordringer med dette. Andre sliter mye, og opplever det som svært vanskelig å finne en trygg og god arena for å leve som den de er, i det området av Innlandet de lever sitt liv i.

Å definere seg som skeiv er å definere seg som tilhørende en minoritet. Opp gjennom historien har vår minoritet blitt stemplet både som kriminell og via psykiatrisk diagnose som syk. Det norske lovverket har heldigvis, gjennom lange og tøffe kamper, blitt endret slik at mennesker som tilhører denne minoriteten i dag er tilnærmet rettslig likestilt med heterofile.

Den psykiatriske diagnosen har også blitt fjernet og vår minoritet er ikke lenger medisinsk definert som syk.

Til tross for disse enorme fremskrittene for skeive, er det kanskje ikke den enkleste minoriteten å tilhøre. Vi ser at fordommer og holdninger ofte henger igjen i det gamle i lang tid etter at det offentlige Norge har endret seg.

22. august i år presenterte Likestillingssenteret på Hamar og Østlandsforskning resultater fra en levekårsundersøkelse i Agder. Undersøkelsen konkluderer med at Agder-fylkene har særlige utfordringer sammenlignet med resten av landet når det gjelder skeives levekår, men FRI Innlandet kjenner seg igjen i hovedpunktene fra undersøkelsen via kontakt med sine medlemmer og andre skeive i Innlandet.

Noen av hovedpunktene er:
1. Hver tredje respondent har hatt redusert arbeidsevne på grunn av psykisk uhelse.
2. Høyere risiko for å ønske å begå selvmord enn andre grupper.
3. Spesielt bifile kvinner og transpersoner sliter med psykisk uhelse og er sterkt påvirket av dette.
4. Det later til at skeive ikke opplever det som en selvfølge at skeiv identitet skal likestilles med heterofil identitet.
5. Skeive opplever at kompetansenivået i norsk helsevesen er lavt og at dette er en sterk merbelastning. En generell mangel på kompetanse om skeive i samfunnet kan også føre til negative holdninger, ubevisst diskriminering og trakassering av skeive på skole/studiested og arbeidsplasser.

FRI Innlandet, Hedmark og Opplands fylkeslag, opplever at også skeive i Innlandet møter til dels store utfordringer knyttet til å kunne leve åpne, gode liv. Innlandet har geografiske forhold som gjør det utfordrende å skap trygge, sosiale arenaer for skeive der de bor, og hvor de kan møte andre tilhørende sin egen minoritet.

Årets Pride Innlandet i Brumunddal og Pride Hamar ble positive opplevelser for mange skeive i Innlandet. Samtidig viste enkelte debattinnlegg i media at vi fremdeles har en lang vei å gå for å øke kunnskapen og rive ned fordommer knyttet til skeive. Det gjelder både innad i familier, ute på skoler, på studiesteder, arbeidsplasser, i helsesektoren og ute i det offentlige rom. Men vi er på god vei til et åpnere og mer inkluderende innland!


"Homser har ikke noe på bygda å gjøre" - Simens ønske er å fjerne fordommer

Simen Blankenborg Berge lot seg provosere kraftig over et leserinnlegg av en pastor, som ikke ønsket pride-parade i Ørsta/Volda.