Reagerer sterkt på fremlagt statsbudsjett for 2019 vedrørende rovvilt

- Dette er altfor dårlig, mener leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg.

Bilde av ulv skutt ved mellom Sødorpfjellet og Kvamsfjellet for noen år tilbake. (Foto: Privat) 

Meninger

- I møte med politisk ledelse i Klima- og Miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet for kort tid siden ble det sagt at det skulle komme en betydelig økning i bevilgningen til en aktiv rovviltforvaltning. Hvor ble denne økningen av, spør leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS)?