E6 ved Elstadkleiva i Ringebu åpner kl. 16 i dag

E6 blir åpnet med redusert framkommelighet forbi Elstadkleiva kl. 16.00 i dag, torsdag. Sørgående felt blir åpnet for trafikk i begge retninger.

Torsdag ettermiddag klokken 16 åpner E6 igjen ved Elstadkleiva.  Foto: Tor Larsen

Meninger

Trafikken blir dirigert manuelt de første timene etter åpning. Seinere i kveld blir strekningen lysregulert.


Ett E6-felt kan åpnes i dag - normal trafikk til påsken

Det er vegvesenets prognose for framdrift etter raset ved Elstadkleiva som har stengt E6 siden mandag.

 

Normal trafikk til påske

Mens trafikken går i det sørgående feltet, er det nordgående sperret av i forbindelse med det videre arbeidet i bergveggen.

– I dagene framover skal vi sikre fjellveggen med bolter og sette opp igjen lysmaster som ble tatt ned i forbindelse med sprengningsarbeidet. Vi regner med at dette arbeidet er ferdig slik at vi kan åpne E6 for normal trafikk i to felt før påsketrafikken starter, sier seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.


Et bagasjelokk med vafler, kaffe og te ble servert fra Ysteriet Cafe

De stranda lastebilsjåførene fikk servert ferske vafler, te og kaffe av betjeningen på Ysteriet Cafe.

 

Opprydding etter sprenging

E6 har vært stengt i Elstadkleiva nord for Fåvang siden mandag på grunn av rasfare. Det oppsto en sprekk langs ei steinblokk i fjellsida etter sprenging i et grustak som ligger tett inntil E6 den 22. mars.  Arbeidet med å sprenge løse steinblokker var ferdig onsdag kveld og arbeidet med å fjerne sprengsteing og gruslaget som ble lagt ut for å beskytte vegbanen under sprengningsarbeidet, ble kjørt bort torsdag.